Duo med Stine Rem Aarønes

Tina og Stine har spilt sammen i ulike konstellasjoner som duo, trio og kvartett i over 20 år og kjenner hverandre godt både personlig og musikalsk. De fokuserer på å formidle spilleglede og energi i spillet. Dette året spiller de verker av blant andre Brahms, Schumann og Mahler.

Stine Rem Aarønes har siden 2006 vært fast ansatt som fiolinist i KORK. Stine har vært aktiv som kammermusiker i alle år, og har spilt ved flere store festivaler, som for eksempel Schwetzingen Festspiele og Risør Kammermusikkfest i tillegg til å ha hatt ettårig engasjement som konsertmester i Trondheim Symfoniorkester.

Som solist har hun opptrådt med KORK, Universitetets symfoniorkester og Ålesund
symfoniorkester. Bachelor og Masterstudier har hun fra Norges Musikkhøgskole i Oslo, med Terje Moe Hansen, Eivind Aadland og Peter Herresthal som lærere.

Stine spiller både folkemusikk og improvisert musikk på fiolinen i tillegg til klassisk, og underviser også meditasjon og Timani ved siden av sin utøvende karriere.